Visuomenės informavimas apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių keitimą pagal VMSA 2023-01-22 nepritarimo rašto Nr. REG260381 pastabas, „Apie 4 ha teritorijos prie Moravų gatvės detalųjį planą“, TPD Nr. K-VT-13-22-630

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas „Apie 4 ha teritorijos prie Moravų gatvės detalųjį planą“, TPD Nr. K-VT-13-22-630.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Planuojama teritorija yra Rasų seniūnijoje, teritorijos plotas apie 4,22 ha.

Planavimo tikslas:  pakeisti sklypų ribas ir plotus sujungiant nuosavybės teise priklausančius greta esančius sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, infrastruktūros koridorius, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-29 įsakymas Nr. A30-2706/22; 2022-07-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-145/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“  P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, tel. (85) 261 4469, el. paštas: vas@vas.lt, www.vas.lt; informacija teikiama el. paštu: daiva.rokiene@gmail.com, tel. 8 616 54006.

Su pataisytais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti  Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr. K-VT-13-22-630.

Nuoroda:

Sprendiniai+pagrindinis+brėžinys+2023+01+25

VMSA+pastabų+paaiškinamasis+raštas+2023-01-25