Visuomenės informavimas dėl pakeistų apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Šiaurės Sodų 6-oji g. 2J, Vilnius sprendinių

 

Atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas, buvo pakeisti apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės detaliojo plano (dok. reg. nr. T00082765) sprendiniai įvažiavimo į/iš sklype Nr. 14.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės detalusis planas (registro Nr. T00082765).
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,1035 ha žemės sklypas Šiaurės Sodų 6-oji g. 2J
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A30-2319/18 „Dėl apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės detaliojo plano tvirtinimo“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. +370 699 79322, el. paštas: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: detaliojo plano sklype Nr. 14 įvažiavimo/išvažiavimo į/iš sklypą vietos koregavimas.
Susipažinti su pakeistais detaliojo plano sprendiniais galima nuo: 2023-09-11 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, Gerovės g. 1, Vilnius.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldy[email protected] iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Brėžinys