Visuomenės informavimas dėl pakeistų sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:199) Padekaniškių vs. detaliojo plano (TPDR Nr. t00055824) servitutų turinio, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimo žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius, sprendinių

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:199) Padekaniškių vs. detaliojo plano (TPDR Nr. T00055824) servitutų turinio, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimą žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklypas kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: 2008 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-364 „Dėl sklypo Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į. k. 303061028, Geranainių g. 7, Vilnius. Projekto vadovė R. D. (kvalifikacijos atestatas Nr. A1053). Tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytų servitutų turinį, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą žemės sklype, kad. Nr. 0101/0167:4192, Vilniaus m. k.v, Pilkalnio g. 7, Vilnius, ir žemės sklype kad. Nr. 0101/0167:4191, Vilniaus m. k.v., Pilkalnio g. 5, Vilnius.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2023 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimoviesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

AR Pilkalnio 5 ir 7 DP koregavimas Dėl pakeistų Pilkalnio g. 5 ir Pilkalnio g. 7 DP sprendinių DP koregavimo brezinys