Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos, dėl derinimo metu gautų pastabų ir atitinkamai patikslintų Apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-19 sprendimu Nr. 1-972, sprendinių koregavimo žemės sklypuose Nr 119 ir 116

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detalusis planas (reg. Nr. T00060382)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas (kad. Nr. 0101/0101:105), esantis Prašiškių g. 35, Vilniuje ir greta esantis sklypas.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-09 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 119 ir 116“ Nr. A30-4073/21
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant žemės sklypo Prašiškių g. 35 paskirties ir naudojimo būdo pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant suplanuotą sklypą Nr. 116, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-12-19 teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-182), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: detaliojo plano projektas 2022-11-30, 16 val. buvo pristatomas viešajame susirinkime.
Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai