Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos, dėl derinimo metu gautų pastabų ir atitinkamai patikslintų apie 7,3 ha teritorijos tarp Bagušių ir J. Urbšio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-05-17 įsakymu Nr. A30-1166/18, sprendinių koregavimo žemės sklype Ernesto Galvanausko g. 28 (detaliajame plane Nr. 14) ( įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą vietos koregavimas)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijos planavimo dokumento pavadinimas: Apie 7,3 ha teritorijos tarp Bagušių ir J. Urbšio gatvių detaliojo plano, patvirtinto  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-05-17 įsakymu Nr. A30-1166/18, koregavimas žemės sklype Ernesto Galvanausko g. 28.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Ernesto Galvanausko g. 28, kad. Nr. 0101/0157:827, Naujosios Vilnios sen.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: projekto vadovė R. G., kvalifikacijos atestato Nr. A1993,  tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com

Detaliojo plano koregavimo tikslai: detaliojo plano sklype Nr. 14  įvažiavimo į žemės sklypą, kad. Nr. 0101/0157:827, koregavimas.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. A30-1166/18 „Dėl apie 7,3 ha teritorijos tarp Bagušių ir J. Urbšio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: su sprendiniais, pataisytais pagal derinimo metu institucijų pateiktas pastabas, galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Atsakymai į TPK pastabas_

Pagrindinis+brėžinys