Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos, dėl derinimo metu gautų pastabų ir atitinkamai patikslintų Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96) sprendinių

 

Teritorijos planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96).
Planuojama teritorija, plotas: 1 ha teritorija.
Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas, 2022-04-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1540/22 “ Dėl leidimo inicijuoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro nr. 0101/0015:96)” ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2022-04-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-66/22.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96): nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (85)2112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Planavimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, mob. telefonas: 8 699 79001.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su sprendiniais, pataisytais pagal derinimo metu institucijų pateiktas pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-363) ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, www.vilnius.lt

Nuoroda:

AR-Sprendiniai-Just154+2022-11-10

Justiniskiu+154_DP_+PB_2022_11_10

Pakeitimų+aprašymas-Justiniškių+154