Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos, dėl derinimo metu gautų pastabų ir atitinkamai patikslintų sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu sprendinių

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu / TPD Nr.K-VT-13-21-326
Planuojamos teritorijos aprašymas: Planuojama teritorija – 0,3830 ha žemės sklypas Slucko g. 8 (kadastro Nr. 0101/0032:720), Šnipiškių seniūnija, Vilnius. Nagrinėjama teritorija – kvartalas, ribojamas Šeimyniškių, Lvovo, Kalvarijų, Krokuvos, Rinktinės ir Slucko gatvių.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-05-28 d. įsakymas Nr. A30-1853/21 , Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-02 įsakymas Nr. A30-2346/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius,  Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto sav. valdybos 2001-12-20  sprendimu Nr. 2545V  patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055533) sklypo Nr.1 (Slucko g. 8, kadastro Nr. 0101/0032:720) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti statinių statybos zoną, pastatų aukštį (neviršijant 23 m), užstatymo tankį (neviršijant 70 proc.), užstatymo intensyvumą (neviršijant 2,0), servitutų vietą ir plotus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto sav. teritorijos bendruoju planu.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu sprendiniais, pataisytais pagal derinimo metu institucijų pateiktas pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-326) ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, www.vilnius.lt
Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys