Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos derinimo metu gautų pastabų „Apie 3,8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detaliojo plano neprivalomo reglamento koregavimas, keičiant įvažiavimą į sklypą adresu J. Gabrio g. 1, Vilnius“

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 3,8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detalusis planas, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo 2018m vasario 27 d. įsakymu Nr. A30-452 Vilnius. Teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-238.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Juozo Gabrio g. 1, esantis detaliojo plano – Apie 3,8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detaliojo plano teritorijoje.

Dokumento rengimo pagrindas: Esamo detalaus plano koregavimas supaprastinta tvarka (pagal LR TPĮ 28 str. 9d.).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Architektė D. A., Buivydiškių g. 15-54, Vilnius; el.p.: dovile@atchitekte.eu, tel.: +37061458425.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pakeisti rekomenduojamą įvažiavimo į sklypą vietą, nustatyta Apie 3,8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. vasario 27d. įsakymu Nr. A30-452 Vilnius.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo rugpjūčio 17 d. planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Naujosios Vilnios seniūnijoje.

Nuoroda:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS J.Gabrio 1 Pagrindinis brėžinys korektūra dėl teritoriju planavimo komisijos pastabu Pastabu taisymo lentele