Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos derinimo metu gautų pastabų „Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Eitkūnų g. 8, Vilnius; TPD Nr. K-VT-13-22-540.“

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Eitkūnų g. 8, Vilnius; TPD Nr. K-VT-13-22-540.

Planuojamos teritorijos aprašymas:  Vilniaus m., Eitkūnų g. 8; kadastro Nr. 0101/0167:4217. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,1867 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-13 įsakymas Nr. A30-2051/22 „Dėl

leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Eitkūnų g. 8 (kadastro nr. 0101/0167:4217) inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: J. Pauplienė; IVVP Nr. 458028, Jurbarko g. 2-301, Kaunas, tel. 8 699 19914, jovita.paupliene@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:  nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo padalinti sklypą į du sklypus; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miestopletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Nuoroda:

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

Pastabos