Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos derinimo metu gautų pastabų projekto koregavimo ,,Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano statinių statybos zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, servitutų koregavimas sklype Šveicarų g. 8″

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Planuojamos teritorijos aprašymas:  sklypas Šveicarų g. 8, kad Nr. 0101/0168:990
Dokumento rengimo pagrindas: Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 30-1825 (TPD registracijos Nr. T00069458), pertvarkytas žemės Sklypų Šveicarų g. 8 ir 10  formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 30-3867, ir pakoreguotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-648 „Dėl pritarimo sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:122, Nr. 0101/0158:124, Nr. 0101/0158:126) Nemėžio kaime detaliojo plano užstatymo tipo tikslinimui“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III aukštas, Vilnius, El.p.: [email protected] , Tel.: +37052151005
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti statinių statybos zona, statybos riba, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, servitutų poreikis.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/
Nuoroda:
02+-+Esamos+situacijos+planas+su+koreguojamais+sprendiniais-Brėžinys

Aiskinamasis+rastas

atsakymas į pastabas