Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos derinimo metu gautų pastabų „Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimas sklype Šveicarų g. 8“

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimas sklype Šveicarų g. 8

Planuojamos teritorijos aprašymas:  sklypas Šveicarų g. 8, kad Nr. 0101/0168:990

Dokumento rengimo pagrindas: Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 30-1825 (TPD registracijos Nr. T00069458), pertvarkytas žemės Sklypų Šveicarų g. 8 ir 10 formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 30-3867, ir pakoreguotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-648 „Dėl pritarimo sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:122, Nr. 0101/0158:124, Nr. 0101/0158:126) Nemėžio kaime detaliojo plano užstatymo tipo tikslinimui“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III aukštas, Vilnius, El.p.: [email protected] , Tel.: +37052151005

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti statinių statybos zona, statybos riba, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, servitutų poreikis.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miestopletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Nuoroda:

2023-06-20-02 – Esamos situacijos planas su koreguojamais sprendiniais

Aiskinamasis+rastas

atsakymas į pastabas