Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos derinimo metu gautų pastabų „Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10,T12, T13) statybos zonos, statybos ribos ir priklausomųjų želdynų kontūro koregavimas sklype Taurijos g. 28, Vilniuje“

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pagal Pupojų rajono urbanistinės plėtros koncepciją, pažymėta indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detalusis planas“ (registracijos numeris: T00059904 (000132002401).

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,5822 ha, sklypas Taurijos g. 28, prie Duburio ir Taurijos g. sankryžos.

Dokumento rengimo pagrindas: Patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nr. 1-1029 2009m. gegužės mėn. 21 d. „Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pagal Pupojų rajono urbanistinės plėtros koncepciją, pažymėta indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detalusis planas“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „ERINAR“, adresas Lukiškių g. 5-301, Vilnius, el.p.: [email protected] , tel.: 37065050110

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti galiojančio detalaus plano sprendinius, pakeičiant žemės sklypo, Taurijos g. 28,. kad. Nr. 0101/0151:781, statinių statybos zonos, statybos ribos ir priklausomųjų želdynų kontūrą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė,
Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miestopletra/teritoriju-planavimoviesumas/

Nuoroda:

Aiskinamasis 2023-09-14 Atsakymai į pastabas Pagrindinis brėžinys