Visuomenės informavimas po teritorijų planavimo komisijos derinimo metu gautų pastabų „Teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238)“

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238), TPD Nr. K-VT-13-23-209.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir sklypas Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238) ir laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plotas. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,26 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023-03-10 įsakymas Nr. A30-948/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinius sklypuose Meškeriotojų g.8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238) inicijavimo pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2023-03-15 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-42/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo būdo sujungti ir padalinti sklypus Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-08-24 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-13-23-209), vilnius.lt puslapyje ir UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val.

Nuoroda:

aiškinamasis Meškeriotojų g projekto pakeitimu aprasymas