Visuomenės informavimas su pagal gautus visuomenės pasiūlymus ir derinančių institucijų pastabas pakeistais 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Kalvarijų g. 137 (kadastro Nr. 0101/0018:2) ir Kareivių g. 2D (kadastro Nr. 0101/0018:76) sprendiniais

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje„

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detalusis planas (registro Nr. T00059175).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 3,62 ha teritorija, apimanti žemės sklypus Kalvarijų g. 137 (kadastro Nr. 0101/0018:2) ir Kareivių g. 2D (kadastro Nr. 0101/0018:76).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-29 įsakymas Nr. A30-2728/22 „Dėl leidimo koreguoti 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Kalvarijų g. 137 (kadastro Nr. 0101/0018:2) ir Kareivių g. 2D (kadastro Nr. 0101/0018:76) inicijavimo sutarties pagrindu“, 2022-07-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-151/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridiniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Gominsta“, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 688 45021, el. paštas: mindaugas.stepanas@hanner.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties abiem sklypams (Kalvarijų g. 137 ir Kareivių g. 2D) nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus pagal prioritetinį žemės naudojimo būdą ir kitą galimą žemės naudojimo būdą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K- VT-13-22-702).

Nuoroda:

AISKINAMASIS RASTAS K137 ir K2D ATLIKTI PAKEITIMAI 2023 07 14 PAGRINDINIS BREZINYS K137 ir K2D 2023-07-03