Yra parengtas sklypo Verkių g.29 detaliojp plano sklypo Nr. 1, Verkių g.29 sprendinių koregavimas

DĖL PARENGTO SKLYPO VERKIŲ G. 29 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR.1 (VERKIŲ G. 29, KADASTRO NR. 0101/0023:141) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1321 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2466) sklypo Nr. 1 (Verkių g. 29, kadastro Nr. 0101/0023:141), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-3811 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano sklypo Nr. 1 statinių statybos zonos, ribos ir servitutų koregavimo tvirtinimo“ ir pertvarkyto sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A30-2166 „Dėl sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimo projektas inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankumą, intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, statybos zoną ir statybos ribas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-09-14 įsakymas Nr. A30-2465 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Verkių g. 29, kadastro Nr. 0101/0023:141) sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017-09-14 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta 2017-09-14 įsakymu Nr. A30-2465, 2017-10-24 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2049/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1321 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2466) sklypo Nr. 1 (Verkių g. 29, kadastro Nr. 0101/0023:141), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-3811 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano sklypo Nr. 1 statinių statybos zonos, ribos ir servitutų koregavimo tvirtinimo“ ir pertvarkyto sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A30-2166 „Dėl sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankumą, intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, statybos zoną ir statybos ribas.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: AB „Ogmios centras“, Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, tel. (8-5) 2741800, 2741801; fax. (8-5) 272 25 26, el. p.: centras@ogmios.lt.

Rengėjas: UAB „Miesto vizija”, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, adresu A. Goštauto g. 40A, Vilnius (10 aukštas)), www.miestovizija.lt, el. p. info@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, tačiau planavimo iniciatoriaus pageidavimu papildomai organizuojamas viešas surinkimas.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-03-08 iki 2018-03-21 adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., kontaktinis asmuo – projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; taip pat iniciatoriaus AB „Ogmios centras“ buveinėje adresu Verkių g. 29, Vilnius, I korp., I-as aukštas (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės Žirmūnų seniūnijos skelbimų lentoje Žirmūnų g. 143, Vilnius (su įsakymu, planavimo darbų programa ir pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt – skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-502).

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Viešas susirinkimas vyks 2018-03-22, 17.00 val. planavimo iniciatoriaus AB „Ogmios centras“ buveinėje adresu Verkių g. 29, Vilnius, I korp., I-as aukštas.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Brėžinį žiūrėti čia