Žemės sklypo Jono Kairiūkščio g. 3 detaliojo plano koregavimas sklype J. Kairiūkščio g. 3, Vilnius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-22-985. Sklypo J. Kairiūkščio g. 3 (kad. Nr. 0101/0004:132) detaliojo plano koregavimas sklype J. Kairiūkščio g. 3, Vilniuje, sklypo kad. 0101/0004:1020
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,2852 ha ploto žemės sklypas J. Kairiūkščio g. 3
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos  direktoriaus pavaduotojos 2022 m. lapkričio 4 d. įsakymas  Nr. A30-4121/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo J. Kairiūkščio g. 3 detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0004:1020) inicijavimo sutarties pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: R. Mažeikaitės I. Į. “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 8615 69141, el. paštas: matriumas@gmail.com
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0004:1020) naudojimo paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, koreguoti statybos zoną ir ribas, nustatyti sklypui  pagrindinius ir papildomus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) Reg. Nr. K-VT-13-22-985, Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, Kalvarijų g. 156, Vilnius.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Apie parengtus detaliojo plano koregavimo sprendinius, galimybę su jais susipažinti ir viešojo susirinkimo laiką ir prisijungimo nuorodą bus informuojama papildomai.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Nuoroda:
VMSA+direktoriaus+pavaduotojo+įsakymas

Teritorijos+schema

Planavimo+darbų+programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ