Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0100:261) ties Duonos kalno gatve detaliojo plano koregavimas, keičiant statybos zoną ir statybos ribą žemės sklypuose, esančiuose Vilniuje, Duonos kalno g. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, bei įvažiavimo vietas į žemės sklypus adresu – Duonos kalno g. 20, 24, 26, 34

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: žemės sklypo buvusiame Bajorų k., Vilniaus m. sav., kad. Nr. 0101/0100:261 detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypai: kad. Nr. 0101/0100:197, kad. Nr. 0101/0100:204, kad. Nr. 0101/0100:220, kad. Nr. 0101/0100:205, kad. Nr. 0101/0100:203, kad. Nr 0101/0100:198, kad. Nr. 0101/0100:195, kad. Nr. 0101/0100:185), esantys Duonos Kalno g. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Dokumento rengimo pagrindas: esamo detalaus plano koregavimas supaprastinta tvarka (Pagal LR TPĮ 28 str. 9 punktą)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “Sienos” T. Ševčenkos g. 16A-306, Vilnius; tel. Nr.: 868977336, el. p.: info@wall.lt; www.wall.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti galiojančio Detalaus plano – Žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:261) ties Duonos Kalno gatve, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A30-645, 2014m kovo 27 d. Vilnius – sprendinius, pakeičiant užstatymo ribas ir užstatymo zoną, tikslinant įvažiavimo vietas iš servitutų S5, S6, S7 ir koreguojant įvažiavimo vietą iš Duonos kalno gatvės į žemės sklypą kad. Nr. 0101/0100:0185.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-08-11 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Fabijoniškių seniūnijoje nuo 08.11 iki 08.25.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu, aukščiau nurodytais kontaktais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą