Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:26) buvusiame Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano statybos zonos, ribų koregavimas sklype Pijų g. 10

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: T00055861

Planuojamos teritorijos aprašymas: Pijų g. 10, Vilnius (skl. kad. Nr. 0101/0101:2643 Vilniaus m.k.v.)

Dokumento rengimo pagrindas: TPDR (reg. Nr. T00055861) Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:26) buvusiame Mažųjų Gulbinų kaime, Vilniuje, detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-534, 2004 m. spalio 13d. ir koreguoto žemės sklypų Pijų g. 8, 16 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:838) buvusiame Mažųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-14 įsakymu Nr. A30-2580/20.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Tel. ( 8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „MAK GROUP“; el. p.: lina.makgroup@gmail.com; tel. Nr.: +370 613 97709

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: statybos zonos, ribos koregavimas

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-07-18 (10 d.d. nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai; Taip pat, Vilnius, J. Basanavičiaus g. 17-9, nuo 9:00 iki 17:00 iš anksto susitarus tel. 861397709; Verkių seniūnijoje Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiškinamasis+raštas

brėžinys