Žemės sklypo Liepkalnio g. 78 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Liepkalnio g. 74A

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detalusis planas (reg. Nr. T00054318)

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Liepkalnio 74A (kad. Nr. 0101/0073:247)

Dokumento rengimo pagrindas: 2001-02-28 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 234 patvirtintas „Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detalusis planas“. (reg. Nr. T00054318)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt , interneto svetainė.: www.vilnius.lt .

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Projekto vadovė Nijolė Bareikienė,  tel. 8 69903393, el. paštas: nijole.bareikiene@gmail.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguojamas susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų į sklypą) skaičius, vieta.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-07-25 iki 2022-08-05 d. (imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt ), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (www.tpdris.lt ) skiltyje Rengiami TP dokumentai; Taip pat Rasų seniūnijos patalpose (Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius).

Pasiūlymų teikimo tvarka: raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

BREZINYS+SU+KOREGUOJAMAIS+SPRENDINIAIS

Pagrindinis+brezinys+su+koreguojamos+teritorijos+riba

TPD+Aiskinmasis+rastas