Žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano, sklype Rūko g. 17D (kadastro Nr. 0101/0068:1184), statybos zonos, statybos ribų, servitutų ir įvažiavimo/ išvažiavimo koregavimas

 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-03-27 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-58 patvirtintas Žemės sklypo Rūko g. 17 detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė G. Meidutė.

Planuojama teritorija: Rūko g. 17D, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0068:1184), plotas – 0,0560 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo Rūko g. 17D (kadastro Nr. 0101/0068:1184), statybos zoną, statybos ribas, servitutą ir įvažiavimą/  išvažiavimą.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-04-29 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Lazdynų seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuroda:

Aiskinamasis_rastas

Ruko_17D_Brezinys