Žemės sklypų Duonos Kalno g. 22 ir Duonos Kalno g. 28, detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimas sklype Kazio Bradūno g. 17, Vilnius

 

Sprendiniai pakeisti atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi „<…> Kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje. <…>“

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypų Duonos Kalno g. 22 ir Duonos Kalno g. 28, detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimu Nr. 1-1708 (TPD reg. Nr. T00070780).
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Kazio Bradūno g. 17, Vilnius (kad. Nr. 0101/0100:189).
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimas Nr. 1-1708 „Dėl žemės sklypų Duonos Kalno g. 22 ir Duonos Kalno g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti galiojančio Detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypo Kazio Bradūno g. 17, Vilnius (kad. Nr. 0101/0100:189), statybos zoną ir statybos ribą.

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos: pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai.

Nuoroda:

BR

Aiskinamasis+rastas

Atsakymas+į+pastabas