Žemės sklypų (kad. nr. 0101/0167:459, 0101/0167:436) Pilaitės seniūnijoje detaliojo plano (registro nr. T00079249) statybos zonos koregavimas žemės sklype Šventapilės g. 34, Vilniuje

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypų (kad. nr. 0101/0167:459, 0101/0167:436) Pilaitės seniūnijoje detalusis planas (registro nr. T00079249)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Šventapilės g. 34, Vilniuje

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-07-20 d. sprendimas nr. 1-546 „Dėl sklypų (kad. nr. 0101/0167:459, 0101/0167:436) Pilaitės seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vildomus“ įm. k. 300655884 A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius tel. 865620430 el p. info@vildomus.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguojama statybos zona ir statybos riba, nekeičiant kitų patvirtinto detaliojo plano sprendinių.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-07-18 (10 darbo dienų) www.vilnius.lt, www.tpdris.lt, Pilaitės seniūnijos patalpose adresu Vydūno g. 20, Vilniuje.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Projekto sprendiniai eksponuojami nuo 2023 m. liepos mėn. 27 d. iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 17 d. Pilaitės seniūnijos patalpose adresu Vydūno g. 20, Vilniuje.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus raštu galima teikti plano organizatoriui, plano rengėjui iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 17 d. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Nuoroda:

 Aiškinamasis raštas Brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą