Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Lūšių g. 19 (kadastro Nr. 0101/0031:43) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1242/21 (2021-04-14) įsakymas dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Lūšių g. 19 (kadastro Nr. 0101/0031:43) sprendinius inicijavimo pagrindu. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-04-14 įsakymu Nr. A30-1242/21 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2021-05-04 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-36/21

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sklypo Lūšių g. 19 (kadastro Nr. 0101/0031:43) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, elektroninis paštas: savivaldybė@vilnius.lt

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „VA invest“

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ARCHICOM, Antakalnio g. 48A-205, LT-10304, Vilnius, tel. 862066000, el.p. donatas@archicom.lt; Projekto vadovas –  Donatas Černeckis

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: Detaliojo plano koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-02-23 iki 2022-03-08 imtinai UAB ARCHICOM patalpose, adresu Antakalnio g. 48A-205, LT-10304, Vilniuje, darbo dienomis nuo 10 iki 18 val. Kontaktinis asmuo – D. Černeckis, tel. 82066000, Žvėryno seniūnijos patalpose, adresu Sėlių g. 39, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką.

Nuoroda:

Įsakymas_ir_darbų_programa

Lūšių_g_19_DP_pagrindinis_brėžinys_2022-02-04