Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Saltoniškių g. 14, Vilniuje (skl. kad. Nr.0101/0031:191) susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų (įvažiavimo/išvažiavimo vietos) koregavimas

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Saltoniškių g. 14 (kadastro Nr. 0101/0031:191), Vilnius.

Planavimo pagrindas: 1998-02-12 Vilniaus miesto valdybos sprendimas Nr. 246V (patvirtintas Žvėryno šiaurinės dalies detalusis planas), 2019-03-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos sprendimas Nr. A30-562/19 (patvirtintas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypo Saltoniškių g. 14, Vilniuje (skl. kad. Nr.0101/0031:191) statybos zonos, statybos ribos, komunikacinių koridorių ribų, automobilių stovėjimo vietų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo, joms funkcionuoti reikalingų servitutų koregavimas (T00054357).

Detaliojo plano koregavimo tikslai: tikslinamas susisiekimo komunikacijų išdėstymas (įvažiavimo/išvažiavimo vieta).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A.Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikiama tel. +370 616 54009, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima: nuo 2022-09-26 iki 2022-10-07 imtinai (10 darbo dienų):

– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra –Teritorijų planavimo viešumas;

– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas (viešinimas nuo 2022 m. rupjūčio mėnesio);

– UAB „Formatas A1“ patalpose A.Goštauto g. 8-402, Vilnius, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais.

– Žvėryno seniūnijoje, Sėlių g. 39, LT-08109, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui iki 2022-10-07 imtinai numatyto detaliojo plano koregavimo sprendinių viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

1+TPD+kor+Saltoniškių+g.+14,+Vilnius_AR

2+TPD+kor+Saltoniškių+g+14_BREZINYS

3+TPD+kor+Saltoniškių+g+14_istraukos+su+pazym+spr

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ