Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių žemės sklypuose Lūšių g. 18 ir Lūšių g. 20 koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių žemės sklypuose Lūšių g. 18 ir Lūšių g. 20 koregavimas, TPD Nr. K-VT-13-22-354
Planuojamos teritorijos aprašymas: po derinimo procedūros pataisyti žemės sklypo užstatymo tipai ir priklausomų želdynų dalis sklype
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-08 įsakymas Nr. A30-1376/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Lūšių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0031:295) ir Lūšių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0031:13) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-04-14 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-57/22
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +370 69817868, el. paštas daiva@archd.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties sujungti žemės sklypus Lūšių g. 18 ir Lūšių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0031:295 ir Nr. 0101/0031:13), ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt ir TPDRIS svetainėse, TPD  Nr. K-VT-13-22-354
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: viešas aptarimas įvyko 2022-08-10
Nuoroda:
aiškinamasis+raštas

Lūšių+g.+detalusis