Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių žemės sklypuose Lūšių g. 18 ir Lūšių g. 20 koregavimo viešinimas atsižvelgus į priimtus pasiūlymus

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių žemės sklypuose Lūšių g. 18 ir Lūšių g. 20 koregavimas, TPDRIS NR. K-VT-13-22-354
Planuojamos teritorijos aprašymas: Po viešo svarstymo, kuris įvyko 2022-08-10, atsižvelgta į pateiktas pastabas ir pakoreguotas projektas. Užstatymo tankis sumažintas 10% (dabar yra 50%), užstatymo tipai priimti vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais: pr_u, pr_a ir lp
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-08 įsakymas Nr. A30-1376/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Lūšių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0031:295) ir Lūšių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0031:13) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-04-14 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-57/22
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus m. valdybos 1998-02-12 sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius žemės sklypuose Lūšių g. 18 ir Lūšių g. 20 inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties sujungti žemės sklypus  ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-354), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt)
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: įvyko
Nuoroda:

aiskinamasis+lusiu

Lusiu+dp