Užsienio ryšių ir turizmo skyriaus įgyvendinti ES lėšomis finansuoti projektai


Įgyvendintas projektas

„Naujų turizmo maršrutų sukūrimas Vilniaus, Trakų ir Kernavės turistinėse traukos vietovėse“

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2013 m. balandžio 8 d. – 2015 m. birželio 30 d.


Vilniaus miesto savivaldybės
administracija


Siekiant skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui Vilniaus mieste,  Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Naujų turizmo maršrutų sukūrimas Vilniaus, Trakų ir Kernavės turistinėse traukos vietovėse“ Nr. VP3-1.3.ŪM-05-R-01-016.

Projekto metu buvo atrinkti lankytini objektai ir sukurti nauji turizmo maršrutai Vilniaus, Trakų bei Kernavės regione, sukurti ir išleisti leidiniai: „Dviračių maršrutai. Vilnius. Trakai. Kernavė“, „Vandens maršrutai ir aktyvios pramogos. Vilnius. Trakai. Kernavė“ ir „Pažinkite senąsias Lietuvos sostines. Vilnius. Trakai. Kernavė“. Leidiniai, skirti pristatyti dviračių ir vandens turizmą, išleisti lietuvių, anglų, rusų bei lenkų kalbomis. Šiuose leidiniuose keliautojas ras informaciją apie lankytinus turizmo objektus, maršruto trasos aprašymą  bei  žemėlapius su pažymėta maršruto trasa, lankytinais objektais ir turizmo paslaugomis.  Kultūrinio turizmo leidinyje „Pažinkite senąsias Lietuvos sostines. Vilnius. Trakai. Kernavė“, kuriame pristatoma 70 turizmo objektų,  informacija pateikta šešiomis kalbomis – viename leidinyje lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis, kitame – anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Leidiniai nemokamai platinami Vilniaus ir Trakų turizmo informacijos centruose, Kernavės archeologinės vietovės muziejuje. Projekto metu taip pat sukurta mobilioji programėlė išmaniesiems telefonams „Tourism Routes. Vilnius. Trakai. Kernavė“ bei filmukai, pristatantys maršrutus:

https://www.youtube.com/watch?v=TIjVH59FrlY https://www.youtube.com/watch?v=6tzw8Dc-cBQ

https://www.youtube.com/watch?v=8y3Io33IBn0https://www.youtube.com/watch?v=r7L1C5BIShs

Bendra projekto vertė – 136 895,27 Eur. Iš jų 85 proc. sudaro ES parama iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto partneriai – Trakų rajono savivaldybės administracija ir Širvintų rajono savivaldybės administracija.

 


Įgyvendintas projektas 

„Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Vilniaus miesto savivaldybėje“

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2013 m. spalio 11 d. – 2015 m. kovo 2 d.

Siekiant pagerinti turizmo informacinę infrastruktūrą Vilniaus mieste, Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Vilniaus miesto savivaldybėje“, projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-04-V-10-002. Projekto metu buvo įrengtas 41 informacinis ženklas (kryptinė nuoroda), skirtas turistams ir miesto svečiams lankantiems kultūros ir kitus objektus lengviau juos surasti keliaujant pėsčiomis. 16 nuorodų įrengtos istorinėje miesto dalyje – senamiestyje, 25 – miesto centre ir toliau miesto centro. Nuo šiol turistai galės lengviau surasti tokius objektus kaip Šv. Jonų bažnyčios varpinę, iš kurios galima pamatyti vieną nuostabiausių senamiesčio panoramų, LDK Valdovų rūmus, Žaislų muziejų, Vytauto Kasiulio dailės muziejų ir kt. Įrengtos nuorodos pagerins turistų ir miesto svečių orientavimasis mieste. Projekto metu taip pat išleisti Vilniaus miesto žemėlapiai su informacija apie Vilniaus miesto lankytinus objektus. Šiuos žemėlapius visi miesto svečiai nemokamai gali gauti Vilniaus turizmo informacijos centruose, viešbučiuose ir kt. turistų lankomose vietose. Projekto vertė –  142 051 Lt, iš kurių 140 271 Lt sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos. Savivaldybė šiam projektui skyrė 1 780,00 Lt.

 


Įgyvendintas projektas 

„Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų studijos parengimas“

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2012 m. spalio 22 d. – 2014 m. balandžio 2 d.

Siekiant sistemingai ir kryptingai plėtoti turizmą Vilniaus mieste, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turizmo skyrius įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų studijos parengimas“, projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-02-011. Projekto metu parengta Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014–2017 metų studija (toliau – Studija), kurioje nustatyti turizmo sektoriaus planavimo, turizmo išteklių naudojimo, turizmo viešosios infrastruktūros plėtros, turizmo produktų vystymo, turizmo įvaizdžio formavimo ir turizmo žmogiškųjų gebėjimų stiprinimo principai. Rengiant studiją buvo atliktas Vilniaus miesto turizmo raidos, potencialo ir galimybių vertinimas, turizmo ekonominio poveikio analizė, turizmo rinkų tyrimas. Parengtame turizmo planavimo dokumente numatyta Vilniaus turizmo plėtros vizija, tikslai, uždaviniai, pateikti pasiūlymai turizmo plėtrai Vilniaus mieste. Studiją parengė jungtinės veiklos pagrindu veikiančios UAB „Ernst & Young Baltic” ir VšĮ „Turizmo plėtros institutas“. Projekto vertė –  132 979,00 litų, iš kurių 113 032,14 Lt sudaro Europos socialinio fondo lėšos. Savivaldybė šiam projektui skyrė 19 946,86  Lt.

Vilniaus_miesto_turizmo_pletros_studija_2014-2017

 


Užsienio ryšių ir turizmo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas (8 5) 211 2331, el. p. [email protected]