Vilniaus miesto daiktų interneto plėtros politika

 

Vilniaus miesto Daiktų interneto plėtros politika skirta sukurti „Vilniaus miesto smegenis“ – pažangią ir tvarią ekosistemą, kurioje viskas yra susiję, ir sudaryti sąlygas darniai miesto bei pramonės skaitmenizacijai vystytis, didinti technologijų ir urbanizacijos integravimo lygį. Politikos įgyvendinimas padės Vilniaus miestui fokusuotis į sklandaus miesto kūrimą, miestiečių bei miesto svečių poreikius ir lūkesčius, sudarys sąlygas būti judriems, sparčiau reaguoti į pokyčius aplinkoje, didinti paslaugų efektyvumą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.

Su patvirtintu dokumentų galima susipažinti čia (dokumentas atsisiųsti):
Vilniaus miesto IOT plėtros politika_LT

 

Daiktų interneto politikos tikslai

  • Užtikrinti informacijos ir urbanizacijos absoliučią integracija
  • Išplėsti miesto ir jame veikiančių subjektų valdymo galimybes ir suvokimą
  • Vystyti inovatyvią aplinką verslui ir atvirą bei abipusiai naudingą (angl. win-win), naują pažangų miestą (angl. Intelligent City)
  • Kurti saugesnę ir draugiškesnę aplinką Vilniaus mieste, didinti pridėtinę vertę miestiečiams
  • Siekti efektyvesnio miesto energetinių bei savivaldybės valdomų išteklių panaudojimo
  • Didinti efektyvumą Vilniaus miesto savivaldybės, jai pavaldžių įmonių ir įstaigų veiklos srityse
  • Sėkmingai įgyvendinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą politikos praktiniam taikymui

 

DAIKTŲ INTERNETO POLITIKA PREZENTACIJA (dokumentas atsisiųsti)