Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Strateginė kryptis VILNIUS 2IN

 Vilniaus miesto strateginės krypties
VILNIUS 2IN 1 priedas

VILNIUS 2IN STRATEGINĖS KRYPTIES VIDINĖS KOMUNIKACIJOS PLANAS

VILNIUS 2IN strateginės krypties vidinės komunikacijos plano tikslas – supažindinti Savivaldybės Administracijos bei pavaldžių įmonių ir įstaigų (toliau – Savivaldybės įmonių grupė) darbuotojus su jiems priskirtomis užduotimis ir jų atlikimo terminais, siekiant Vilniaus miesto strateginės krypties realizavimo bei įgyvendinimo.

VILNIUS 2IN strateginės krypties viešinimas vykdomas vadovaujantis strateginės krypties evangelizmo (angl. advocacy) principu, kuris skelbia, kad kiekvienas darbuotojas savivaldybės įmonių grupėje turi suvokti ir skleisti esminius krypties tikslus siekiant pagerinti miesto gyventojų laimės, kelionės laiko ir gyvenimo trukmės rodiklius. Vidinė komunikacija vykdo įtraukimo veiklas, kurių pagrindiniai akcentai publikuojami www.Vilnius.lt internetiniame portale, o pranešimai skirti Savivaldybės įmonių grupei publikuojami https://vilnius.facebook.com/ puslapyje.

Šiame vidinės komunikacijos plane (toliau – Planas) vizualiai atvaizduotose schemose išskirti Vilnius 2IN strateginės krypties realizavimo bei įgyvendinimo laiko rodikliai, priskirtos užduotys ir pateiktas projekto gyvavimo ciklas.

Planą sudaro pirmasis (laikotarpiu 2019-02-11–2019-03-01 d.) ir antrasis, trečiasis, ketvirtasis etapai (laikotarpiu 2019-03-01–2020-01-10 d.). Planas vykdomas iki 2020 m. Baigiamasis Vilnius 2IN susitikimas įvyks 2020-01-10 d.

Pirmojo etapo laikotarpiu pristatoma VILNIUS 2IN strateginė kryptis, projektų portfelių vadovų susitikimo metu išrenkami planuojami įgyvendinti projektai bei priskiriami projektų vadovai jiems įgyvendinti. Projektų vadovams skiriami viešojo kalbėjimo, projektų valdymo ir inicijavimo dokumentų rengimo mokymai. Kitų etapų laikotarpiu projektų vadovai pateikia inicijavimo dokumentus projektų vertinimo komisijai, komisija priimą sprendimą dėl projektų įgyvendinimo. Plano vykdymo laikotarpiu atliekamas projektų sinchronizavimas ir rengiami susitikimai, kurių metu pristatomi rodiklių pasiekimai, vykdoma projektų statuso apžvalga bei nustatomas esamų projektų poreikio tikslingumas.

Už plano vykdymą atsakinga Administracijos vyriausioji specialistė Agnė Svipė.


VILNIAUS 2IN Stiliaus knyga


STRATEGIC DIRECTION OF VILNIUS

STRATEGIC DIRECTION OF VILNIUS 2IN


VILNIUS 2IN prezentacija EN


Projekto vadovas: Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Projekto kuratorė: Administracijos patarėja Eglė Radvilė

Projekto komunikaciją vykdo: Administracijos vyriausioji specialistė Agnė Svipė, el. p. agne.svipe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2604.