Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

„Hack me if you can“

Galima pridėti iki 10 failų. Galimi plėtiniai: jpg, jpeg, pngPrograma

Kviečiame pilietiškus vilniečius ir visus, kurie nori prisidėti prie Vilniaus miesto kibernetinio saugumo didinimo ir pasižada laikytis nustatytų taisyklių, dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kibernetinio saugumo spragų atsakingo atskleidimo programoje.

Programa įgalina asmenį, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų, neatlygintinai identifikuoti kibernetinio saugumo spragas, apie jas pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, o jas pašalinus apie tai pasidalinti informacija su kitais.


Programos ribos

Baigtinis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valdomų informacinių sistemų, kuriose galima ieškoti Spragų dalyvaujant Programoje, sąrašas:


Spragos

Programinės įrangos ir (ar) techninės įrangos ir (ar) internetinės paslaugos pažeidžiamumas, kuris gali būti išnaudotas kibernetinės atakos metu ir kelia grėsmę informacijos saugumui.


Programos dalyviai

Fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, pasirašę Programos dalyvio konfidencialumo pasižadėjimą arba nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, pateikę tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą bei pasirašę Programos dalyvio konfidencialumo pasižadėjimą, ir neatlygintinai identifikuojantys spragas Programos ribose.


Spragų identifikavimo metu draudžiama

  • Viršyti Programos ribas – trikdyti ir keisti kompiuterinio tinklo, duomenų banko ar informacinės sistemos darbą;
  • Vykdyti DDoS ir kitokias atakas, kurios gali pakenkti ar kitaip daryti įtaką Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valdomoms informacinėms sistemoms, paslaugų ar duomenų patikimumui bei vientisumui;
  • Naudoti socialinės inžinerijos atakas;
  • Bandyti fiziškai paveikti infrastruktūrą arba bandyti naudoti fizinio poveikio priemones (bandyti patekti į patalpas, gadinti techninę įrangą);
  • Atlikti veiksmus, kurie leistų Programos dalyviui ar trečiosioms šalims pasiekti, išsaugoti, sunaikinti ar kitais būdais paveikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valdomus duomenis;
  • Naudotis aptiktomis spragomis siekiant finansinės naudos ar pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
  • Daryti poveikį elektroniniams duomenims, juos perimti ir naudoti kitais tikslais;
  • Skelbti viešai ar kitaip dalintis informacija apie aptiktas spragas, apie tai nepranešus Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir nesuderinus informacijos viešinimo sąlygų.

Pranešimas apie aptiktas spragas

Aptikus spragą, būtina nutraukti su jos identifikavimu susijusią veiklą ir pranešti apie spragą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tiesiogiai užpildant elektroninę pranešimo formą.


Viešinimas

Programos dalyvis, gavęs patvirtinimą apie spragos pašalinimą ir suderinęs viešinimo sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, gali viešai skelbti informaciją susijusią su spragos identifikavimu.

  • Informacijos viešinimas turi būti etiškas ir nenaudojamas siekiant tiesioginės finansinės naudos iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos;
  • Paviešinta informacija neturi sukelti žalos Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ar tretiesiems asmenims;
  • Iš skelbiamos informacijos privalo būti pašalinti asmens duomenys;
  • Skelbiamas tekstas neturi kurstyti nesantaikos ir patyčių.

Padėka

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra pasirengusi padėkoti už Jūsų indėlį didinant Vilniaus miesto atsparumą kibernetinėms grėsmėms!

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams