Ąžuolyno parkas Pilaitėje

Pilaitės pr. 65 esantis sklypas priklauso įmonei „Briko LT“. Šioje vietoje savininkas planuoja įkurti ąžuolų parką savo tėvo gamtininko atminimui.

Centrinė parko ašis bus kelios ąžuolų alėjos, viduryje – nedidelė aikštelė. Parko idėja buvo vystyta naudojantis  kultūrinio želdyno principais – kultūrinio parkui būdingomis alėjomis, derinant jas su natūralaus miško elementu – tankiai sudygusia giraite. Derinamos saulės apšviestos atviros zonos su šešėliuotomis miško aikštelėmis – viena iš naujų želdinių, kita iš esančių. Teritorijoje auga 24 brandūs medžiai. Tarp jų: 15 karpotųjų beržų, 15 alksnių, dvi paprastosios pušys.  Visi sklype augantys medžiai bus išsaugomi. Esančioje teritorijoje nebus keičiama ir žolinė danga – išlaikoma esanti pieva, kuri šienaujama 1-2 kartus metuose.

Ąžuolų parkas nuo Pilaitės prospekto bus atskirtas gausiu ir tankiu apželdinimu, o dviejų eilių ąžuolų alėja be to mažins triukšmą ir taršą.

Pridedami dokumentai

Projektinių pasiūlymų užduoties projektas; priedas prie užduoties

Projektiniai pasiūlymai, vaizdinė medžiaga

Patvirtinti projektiniai pasiūlymai

Viešas aptarimas

2021-12-08

2022-01-19