Viešoji erdvės ties S. Žukausko g. 21, 22, 23 namais

Numatoma tvarkyti teritorija yra Vilniaus miesto Žirmūnų rajone, Šiaurės miestelio teritorijoje. Plotas- 2,06 ha. Žirmūnai – labai tankiai apgyvendintas rajonas, todėl čia trūksta viešųjų erdvių, atskirųjų želdynų. Pagrindinės viešosios erdvės yra Tuskulėnų rimties parkas bei Neries pakrantė, kurioje nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai.

Vakarinę ir šiaurinę projektuojamos teritorijos ribą formuoja piečiau S. Žukausko gatvės išsidėsčiusių daugiabučių gyvenamųjų namų teritorija. Rytinėje dalyje projektuojama teritorija siekia Žirmūnų gatvę, už kurios – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Neries upės pakrančių želdynai.

Aplinkinių kvartalų gyventojai teritoriją taip pat naudoja pasivaikščiojimams su augintiniais, joje žaidžia vaikai, ilsisi vyresnio amžiaus žmonės.

Projektuojama teritorija išsidėsčiusi ypatingoje vietovėje. Nuo viršutinės šlaito dalies veriasi vaizdingos
Antakalnio apžvalgos, matomas Šilo tiltas, Vilniaus Išganytojo bažnyčios bokštai, o tolumoje – Pavilnio regioninio parko miškai. Teritorijos privalumu laikytinas ir jos santykinis natūralumas, želdinių gausa ir įvairovė. Teritorijai charakteringa želdinių rūšinės sudėties kaita: nuo vakaruose dominuojančių lapuočių iki rytuose dažnesnių spygliuočių. Tačiau projektuojama teritorija išsidėsčiusi gana sudėtingame reljefe. Šlaito, besileidžiančio pietų kryptimi (link Minties g.), nuolydis siekia 43 %.

Atsižvelgiant į teritorijai būdingą išraiškingą ir dinamišką reljefo struktūrą, buvo atlikta teritorijos panaudojimo galimybių analizė. Jos metu nustatyta, kad naujų veiklų organizavimui palankiausia yra teritorijos rytinė dalis. Vidurinėje teritorijos dalyje, dėl stataus šlaito būtų sudėtinga organizuoti naujas veiklas, nekeičiant reljefo ir išsaugant želdinius. Vakarinė teritorijos dalis taip pat yra tinkama naujų veiklų organizavimui – tam gali būti išnaudotos esamos šlaitų terasos, kuriose numatoma įrengti naujus įrenginius, skirtus aktyviam poilsio praleidimui. Teritorija suzonavus į tris dalis, vakarinė skiriama intensyviai rekreacijai, o rytinė – pasyviai rekreacijai. Vidurinę teritorijos dalį siūloma formuoti kaip natūralios gamtos zoną.

Intensyvios rekreacijos zonoje siūloma daugiau pramoginių erdvių jaunimui. Šlaito viršuje projektuojama paauglių sporto ir žaidimų aikštelė, pusinė krepšinio aikštelė, vaikų iki 6 metų žaidimo aikštelė. Numatomos papildomos vaikų žaidimų erdvės. Vakarinėje pusėje projektuojami laiptai su apšvietimu suteiks galimybę žmonėms lengviau ir saugiau iš S. Žukausko gatvės patekti į Minties gatvę ir atvirkščiai. Rytinėje zonos dalyje projektuojamas takas-pandusas sudarys sąlygas šlaitą įveikti negalią turintiems žmonės ir tėvams su vežimėliais. Šalia panduso, esamo intensyviai naudojamo praėjimo trasos pagrindu projektuojami laiptai su apšvietimu.

Natūralios gamtos zonoje numatoma pagrindinė veikla – susisiekimas šlaito viršumi ir apačia rytų ir vakarų kryptimis.

Pasyvios rekreacijos zonoje numatoma įrengti erdvę, kurioje žmonės galėtų pailsėti prisėdę ant suoliukų, prigulę ant hamakų ar įrengtų medinių gultų, pasisupti ant tarp medžių įrengtų sūpynių. Pagrindinius takus numatoma apšviesti, kad praeiviai galėtų jais saugiai naudotis ir sutemus.

Pridedami dokumentai

Projektinių pasiūlymų užduoties projektas

Projektiniai pasiūlymai; planas

Patvirtinti projektiniai pasiūlymai

Atnaujinti projektiniai pasiūlymai

Viešas svarstymas

2019-09-30

2020-12-22

2024-02-27    prisijungimo nuoroda