Želdynas tarp Karaliaučiaus ir Varnės g.

Vieta: tarp Karaliaučiaus ir Varnės g.

Želdynas itin svarbus Pilaitės rajonui, kuriame trūksta žalumos. Tai 12 ha. teritorija, kurioje natūraliai vyrauja pievos ir sąžalynai. Šiaurinėje dalyje drėgnos pievos, pietinė – apaugusi drėgnu lapuočių mišku. 2018 m.  Dr. J. Tupčiauskaitės atliktas šiaurinės Pilaitės parko teritorijos augalų tyrimo metu buvo identifikuotos 245 augalų rūšių, dalis kurių yra saugomos.

Tvarkant želdyną ir pritaikant jį gyventojams išsaugomi esami vertingi želdiniai, tvarkoma natūrali gamtinė miško teritorija, naikinami invaziniai augalai. Papildomai centrinė dalis bus apželdinta dekoratyviniais želdiniais prie sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, taip pat numatomas želdinimas pavieniais akcentiniais medžiais ir krūmais įvairiose teritorijos dalyse. Ties teritorijos pietrytiniu ir šiaurės vakarų ribomis tankiai užsodinamas atitvarinis želdinimas. Prie numatomos bendruomenės susibūrimo vietos numatyta apželdinti, persodinamas vaismedžių sodas. Į šiaurę nuo vaismedžių sodo numatoma vieta šunų dresavimo aikštelė. Numatoma formuoti nuožulnesnius esamos kūdros šlaitus, juos dalinai apželdinti.

Priedai

Projektiniai pasiūlymai viešam aptarimui 2018-02-08 

Projektiniai pasiūlymai viešam aptarimui 2018 10 04

Patvirtinti projektiniai pasiūlymai

Viešas aptarimas

2018-03-04

2018-12-12

Preliminari įgyvendinimo data: 2026 m.