Agrastų g. 6, Vilnius

Negyvenamoji patalpa – Šiluminis mazgas (unikalus Nr. 1096-5000-3019:0009, 7,18 kv. m, 2 aukštų mūriniame pastate, pažymėtas plane 1A2p); Agrastų g. 6, Vilnius

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Patalpose įrengtas Agrastų g. 6 namo šilumos punktas, per patalpą eina šilumos punkto bendro naudojimo įrenginiai (šilumokaičiai, cirkuliaciniai siurbliai ir kita įranga). Naujasis patalpų savininkas privalės bet kuriuo paros metu užtikrinti priėjimą prie šilumos punkto, inžinerines sistemas prižiūrinčioms ir aptarnaujančioms įmonėms ar jų atstovams, o esant galimybei iškelti šilumos punktą į bendro naudojimo patalpas. Parduodamas turtas yra faktiškai naudojamas trečiųjų asmenų. Vilniaus miesto savivaldybė neįsipareigoja atlaisvinti naudojamų patalpų. Patalpos ir šilumos punktas turi būti naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymu (2003 m. gegužės 20 d. Nr. IX-1565) ir Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2016-09-13 įsakymu Nr. 1-246 „Dėl saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 1260 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 12 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 126 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 70 €.

Turto apžiūra 2023-09-06 11.00 val. ir 2023-09-13 11.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Gražina Fetiskina, vyr. specialistė, tel. 8 671 85451, el. paštas [email protected].

Registracijos pradžia 2023-09-18, 0.00 val., pabaiga 2023-09-20, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2023-09-25, 9.00 val., pabaiga 2023-09-26, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas [email protected].

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.