Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Antavilių g. 17A, Vilnius

Pastatas – pagalbinės patalpos (unikalus numeris 1097-4000-6075, plotas 1084,72 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 7H1p) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 5709/13160 (0,5709 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0003:2377); Antavilių g. 17A, Vilnius

Pastatas yra Antakalnio seniūnijos teritorijoje prie Antavilių gatvės. Netoliese yra paštas, senelių pensionatas, rytuose telkšo Antavilio ežeras. Susisiekimas su Vilniaus miesto centru patogus ir ganėtinai greitas. Aplinka sutvarkyta, sklypas aptvertas. Gerai išvystyta inžinierinė ir socialinė

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

  1. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis).
  2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis).
  3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).
  4. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis).
  5. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis).

Urbanistiniai architektūriniai apribojimai: 1. Statinio aukštis – iki 2 aukštų, įskaitant mansardą. 2. Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus – iki 8 m. 3. Statinio aukščio absoliutinė altitudė – iki 146,3 m. 4. Užstatymo tankis – 30 proc. (esamas). 5. Užstatymo intensyvumas – iki 0,6.

Žemės servitutai: 1. Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,1437 ha. 2. Servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,1437 ha.

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.

Pradinė pardavimo kaina – 240575 €, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 83600 €, žemės sklypo parengimo išlaidos – 225 €, pastato (ų) pradinė pardavimo kaina – 156750 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 2405 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 24057 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2021-05-04 10.00 val. ir 2021-05-11 10.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Janina Aleksiukienė, vyr. specialistė, tel. (8 5) 211 2206, el. paštas janina.aleksiukiene@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2021-05-17, 0.00 val., pabaiga 2021-05-19, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2021-05-24, 9.00 val., pabaiga 2021-05-27, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko  kodas 70440).

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 25 dienas, o žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtojais sudaro valstybės įmonė Turto bankas, bei už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.