Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Aušros Vartų g. 3, Vilnius

Negyvenamosios patalpos (unikalus numeris 1094-0023-8016:0011, plotas 139,24 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane 1A3p); Aušros Vartų g. 3, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpos yra pastate, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra nekilnojamosios kultūros vertybės –  Vilniaus senojo  miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė   (unikalus kodas – 25504) ir valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas – 16073 (teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai), teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai

reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 258000 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 2580 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 25800 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2021-03-01 9.00 val. ir 2021-03-08 9.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Rita Morkūnienė, vyr. specialistė, tel. (8 5) 211 2851, el. paštas rita.morkuniene@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2021-03-15, 0.00 val., pabaiga 2021-03-17, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2021-03-22, 9.00 val., pabaiga 2021-03-25, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.