Ažulaukės g. 7-4, Vilnius

Butas (unikalus Nr. 4193-4004-7015:0005, 14,12 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte, pažymėtas plane 1A2p); Ažulaukės g. 7-4, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpos yra pastate, kuris yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentai (unikalus kodas – 903), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų rūmai (unikalus kodas 41704). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės. Statinys pripažintas avariniu pagal 2018 m. birželio 26 d. Statinio pripažinimo avariniu aktą Nr. 18-101E.

Pradinė pardavimo kaina – 8710 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 87 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 871 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 70 €.

Turto apžiūra 2022-03-07 10.00 val. ir 2022-03-14 10.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Verkių seniūnijos vyriausioji specialistė Rena Snitkienė, tel. (8 5) 211 2910, el. paštas rena.snitkiene@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2022-03-21, 0.00 val., pabaiga 2022-03-23, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2022-03-28, 9.00 val., pabaiga 2022-03-31, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas

ramune.abukauskiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.