Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Brolių g. 21A, Vilnius

  VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ (toliau – turtas)

Viešasis tualetas (unikalus numeris 1097-5001-3019, plotas 40,77 kv. m, 1 aukšto mūrinis požeminis pastatas, pažymėjimas plane 1L1p) ir jam priskirtas 0,0344 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0070:425); Brolių g. 21A, Vilnius

Pastatas yra strateginėje vietoje tarp Vilniaus geležinkelio stoties ir Vilniaus oro uosto, šalia nutiesto pietinio Vilniaus miesto aplinkkelio, kuris tapo patrauklus verslo ir logistikos objektų statybai. Geras susisiekimas visuomeniniu ir nuosavu transportu. Suformuotas komercinės paskirties žemės sklypas.

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Pastatas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas – 16073) teritorijos apsaugos zonoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Sklypo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

  1. XXVII – saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miško ūkio paskirties žemėje.
  2. VI – elektros linijų apsaugos zonos.
  3. XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.
  4. I – ryšių linijų apsaugos zonos.
  5. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Urbanistiniai ir architektūriniai apribojimai: 1. Esamas pastatų aukštingumas – 1 aukšto. 2. Esamas užstatymo plotas – 23 proc.

Kiti apribojimai: sklypas yra vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV-70 apsaugos zonoje ir Vilniaus istorinio centro U1P reguliuojamų statybų zonoje (ribojamas aukštingumas). Tvarkomas pagal nustatyta tvarka suderintus projektus.

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.

Pradinė pardavimo kaina – 25302 €, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 20485 €, žemės sklypo parengimo išlaidos – 297 €, pastato (ų) pradinė

pardavimo kaina – 4520 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 253 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 2530 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2019-03-29 10.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Naujininkų seniūnijos vyr. specialistė Irena Milovanova tel.: (8 5) 211 2936, (8 5) 211 2938, el. paštas naujininku.seniunija@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2019-04-15, 0.00 val., pabaiga 2019-04-17, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2019-04-23, 9.00 val., pabaiga 2019-04-26, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 25 dienas, o žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtojais sudaro valstybės įmonė Turto bankas, bei už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės departamento Sutarčių skyriaus vedėjas Mantas Gindrėnas, tel. (8 5) 211 2005.