Daugėliškio g. 12-10, Vilnius

Butas (unikalus Nr. 1094-0051-8014:0085, 32,90 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name, pažymėtas plane 1A1m); Daugėliškio g. 12-10, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpos yra pastate, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra savivaldybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Šnipiškių dalis, vad. Skansenu (unikalus kodas – 12599) teritorijoje ir valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas – 16073) vizualinės apsaugos pozonio teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Turtas po 2022-12-01 įvykusio gaisro. Vidaus nuotraukos pateiktos iki įvykusio gaisro.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 29381 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 293 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 2938 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2024-06-06 9.30 val. ir 2024-06-13 9.30 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Šnipiškių seniūnijos vyresnioji specialistė Jurgita Jarašūnienė, tel. (8 5) 211 2722, el. paštas jurgita.jarasuniene@vilnius.lt

Registracijos pradžia 2024-06-17, 0.00 val., pabaiga 2024-06-19, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2024-06-25, 9.00 val., pabaiga 2024-06-26, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas ramune.abukauskiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.