Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Gedimino pr. 34, Vilnius

Ūkinis pastatas (unikalus numeris 1094-0084-0088, užstatytas plotas 34 kv. m, fiziškai pažeistas, liko 34 procentai, pažymėjimas plane 8I1/p) ir jam priskirta 158/1869 (0,0158 ha) žemės sklypo dalis (kadastrinis numeris 0101/0040:95); Gedimino pr. 34, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpos yra pastate, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas – 33653) (teritorijoje esantys objektai), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas – 25504) teritorijoje ir valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas -16073) vizualinės apsaugos pozonio teritoryjoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Nekilnojamasis turtas parduodamas esamos būklės.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

  1. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis).
  2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).
  3. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis).
  4. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius pirmas skirsnis).
  5. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis).
  6. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

Urbanistiniai ir architektūriniai apribojimai: Sklypas pagal Vilniaus miesto bendrajį planą patenka į Miesto centro, svarbiausių lokalių centrų funkcinę zoną, kurioje aukštingumo apribojimai nustatyti iki 35 m., intensyvumas iki 3,0. Būtina vertinti paveldosauginius reglamentus – Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu, Vertinimo tarybos aktu nustatytus būdingus  užstatymo reglamentus šioje teritorijoje, Vilniaus senamiesčio (Nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas UIP) nekilnojamojo kultūros paveldo  apsaugos specialųjį planą (reg. Nr. 53354, patvirtintas 2010-10-18). Įvertinus gretimybes ir paveldosauginius reikalavimus reglamentai gali būti griežtinami.  Žemės servitutas –  teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,1105 ha.

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.

Pradinė pardavimo kaina – 61981 €, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 60400 €, žemės sklypo parengimo išlaidos – 581 €, pastato (ų) pradinė pardavimo kaina – 1000 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 619 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 6198 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2020-11-03 9.00 val. ir 2020-11-09 9.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Naujamiesčio seniūnijos specialistas Aurelijus Miškinis, tel. (8 5) 211 2903, mob.  8 686 46 490 , el. paštas aurelijus.miskinis@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2020-11-16, 0.00 val., pabaiga 2020-11-18, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

 

Aukciono pradžia 2020-11-23, 9.00 val., pabaiga 2020-11-26, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 25 dienas, o žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtojais sudaro valstybės įmonė Turto bankas, bei už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas

  violeta.remeikiene@vilnius.lt.

  Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.