Giedraičių g. 46-22, Vilnius

Butas (unikalus Nr. 1094-0108-1036:0018, 29,87 kv. m su 1,26 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis,  2 aukštų mūrinio pastato antrame aukšte, pažymėtas plane 4A2/p); Giedraičių g. 46-22, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpa yra gyvenamajame name, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonio teritorijoje ir savivaldybės saugomosnekilnojamosios kultūros vertybės – Šnipiškių dalis, vad. Skansenu (unikalsu kodas 12599) teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 43080 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 430 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 4308 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2023-03-07 13.00 val. ir 2023-03-14 13.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Šnipiškių seniūnijos seniūnas Taurintas Rudys, tel. (8 5) 211 2209, el. paštas [email protected]

Registracijos pradžia 2023-03-20, 0.00 val., pabaiga 2023-03-22, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2023-03-27, 9.00 val., pabaiga 2023-03-28, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas [email protected].

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.