Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Giedraičių g. 9-1, Vilnius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ (toliau – turtas)

Butas (unikalus numeris 1094-0105-0017:0002,  39,11 kv. m, 1 aukšto mediniame  name, pažymėjimas plane 1A1/m); Giedraičių g. 9-1, Vilnius

PASTABA. Daugiabučio namo Giedraičių g. 9 bendrijos narių ir savininkų 2019-04-25 visuotiniame susirinkime priimtas sprendimas dėl dalyvavimo daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programoje (Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“). Pirkėjas perims Savivaldybės įsipareigojimus. Su visais Daugiabučio namo Giedraičių g. 9 bendrijos narių ir savininkų priimtais sprendimais ir kitais susijusiais dokumentais galima susipažinti atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę (Konstitucijos per. 3, Vilnius) arba gauti pagal prašymą el. paštu (atsakingas asmuo Tadeušas Gečis, tel. (8 5) 211 2255, tadeusas.gecis@vilnius.lt).

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpos yra pastate, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Šnipiškių dalis, vad. Skansenu (unikalus kodas – 12599) teritorijoje ir valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu  (unikalus kodas – 16073) vizualinės apsaugos pozonio  teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Pradinė pardavimo kaina – 30200 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 302 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 3020 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2019-05-02 14.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Šnipiškių seniūnijos vyr. specialistas Romas Kalcas, tel. (8 5) 211 2981, mob. 8 613 18 489, el. paštas romas.kalcas@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2019-05-20, 0.00 val., pabaiga 2019-05-22, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2019-05-27, 9.00 val., pabaiga 2019-05-30, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės departamento Sutarčių skyriaus vedėjas Mantas Gindrėnas, tel. (8 5) 211 2005.