Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Kauno g. 19A, Vilnius

  VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ (toliau – turtas)

Dalis gyvenamojo namo (unikalus numeris 4400-2995-2616, 3159/17143 iš 171,43 kv. m ploto 1 aukšto medinio gyvenamojo namo, pažymėjimas plane 5A1m)  ir jai priskirtas 127/607 (0,0127 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0056:138); Kauno g. 19A, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Pastatas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra  nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas – 33653), teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios  teritorijos.

Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

  1. XIX – Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.
  2. IX – Dujotiekių apsaugos zonos.

3.VI – Elektros linijų apsaugos zonos.

Urbanistiniai ir architektūriniai apribojimai:

  1. Esamas pastatų aukštingumas – 1 aukšto su mansarda.
  2. Užstatymo plotas iki 35 proc.

Kiti apribojimai: sklypas yra vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV-70 apsaugos zonoje ir Vilniaus istorinio centro (Vilniaus senamiesčio – kultūros vertybės U1)  reguliuojamų statybų zonoje. Tvarkomas pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (XIX sk.) bei nustatyta tvarka suderintus projektus. Keičiant sklypo tvarkymo režimą vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymais.

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto  banke.

Pradinė pardavimo kaina – 23169 €, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 9252 €, žemės sklypo parengimo išlaidos – 73 €, pastato (ų) pradinė pardavimo kaina – 13844 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 231 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 2316 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2019-04-02 9.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Naujamiesčio seniūnijos specialistas Aurelijus Miškinis, mob.  8 686 46 490 , el. paštas aurelijus.miskinis@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2019-04-15, 0.00 val., pabaiga 2019-04-17, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2019-04-23, 9.00 val., pabaiga 2019-04-26, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 25 dienas, o žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtojais sudaro valstybės įmonė Turto bankas, bei už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės departamento Sutarčių skyriaus vedėjas Mantas Gindrėnas, tel. (8 5) 211 2005.