Konduktorių g. 9-1, Vilnius

Butas (unikalus Nr. 1094-0168-2017:0011, 17,44 kv. m su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis a-3, a-4 (16/100 dalių iš 11,37 kv. m), t. y. 1,76 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name, plane pažymėtas 1A1m); Konduktorių g. 9-1, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpa yra pastate, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) vizualinės apsaugos pozonio teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkyba bei kitų statinių, esančių kultūros paveldo objektų teritorijose, kultūros paveldo vietovėse, kultūros paveldo objektų ar vietovių apsaugos zonose statybos darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais teisės aktais.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 17550 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 175 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 1755 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 70 €.

Turto apžiūra 2022-09-05 8.30 val., 2022-09-12 8.30 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Naujininkų seniūnijos vyr. specialistė Irena Milovanova tel.: (8 5) 211 2936, (8 5) 211 2938, el. paštas naujininku.seniunija@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2022-09-19, 0.00 val., pabaiga 2022-09-21, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2022-09-26, 9.00 val., pabaiga 2022-09-29, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas ramune.abukauskiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.