Krėvos g. 1, Vilnius

19/100 dalių gyvenamojo namo (unikalus numeris 1094-0176-9011, 29,18 kv. m iš 153,57 kv. m,  pastatas 1 aukšto, medinis, pažymėjimas plane 1A1m) ir jam priskirta 133/697 (0,0133 ha) žemės sklypo dalis (kadastrinis numeris 0101/0072:317); Krėvos g. 1, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Gyvenamasis namas Krėvos g. 1, Vilniaus m. nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas – 16073) vizualinės apsaugos pozonio teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios  teritorijos.

Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Naudojimo apribojimai:

  1. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis).
  2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).
  3. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis).
  4. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis).
  5. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos apribojimai – sklypas yra Vilniaus istorinio centro apsaugos zonoje 3A (reguliuojamų statybų zona) ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV-70 apsauginėje zonoje. Sklypas ir pastatai tvarkomi pagal nustatyta tvarka suderintus projektus.

Urbanistiniai ir architektūriniai apribojimai:

  1. Esamas pastatų aukštingumas – 2 aukštų.
  2. Užstatymo plotas – iki 32 proc.

Kiti apribojimai: saugoti medžius, augančius ne miško žemėje.

Potencialūs pirkėjai dėl išsamios informacijos apie pastatų statybą (rekonstrukciją) ar konkrečios teritorijos vystymą turėtų kreiptis į Vyriausiojo miesto architekto skyrių.

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.

Pradinė pardavimo kaina – 21016 €, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 10206 €, žemės sklypo parengimo išlaidos – 118 €, pastato (ų) pradinė pardavimo kaina – 10692 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 210 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 2101 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2022-05-05 10.00 val. ir 2022-05-12 10.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Rasų seniūnijos specialistė Virginija Dadonienė, tel. (8 5) 265 8935, mob. 8 646 38 523, el. paštas virginija.dadoniene@vilnius.lt.

 Registracijos pradžia 2022-05-16, 0.00 val., pabaiga 2022-05-18, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2022-05-23, 9.00 val., pabaiga 2022-05-26, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 25 dienas, o žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta

per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtojais sudaro valstybės įmonė Turto bankas, bei už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas ramune.abukauskiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.