Lvovo g. 13-20, Vilnius

Butas (unikalus Nr. 1094-0212-1015:0046, 51,45 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato mansardoje, pažymėtas plane 2A2/p); Lvovo g. 13-20, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Pastatas Lvovo g. 13, Vilniaus m. nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504) teritorijoje ir valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), vizualinio apsaugos pozonio teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkyba bei kitų statinių, esančių kultūros paveldo objektų teritorijose, kultūros paveldo vietovėse, kultūros paveldo objektų ar vietovių apsaugos zonose statybos darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais teisės aktais.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 116109 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 1161 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 11610 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2022-05-04 13.30 val. ir 2022-05-11 13.30 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Šnipiškių seniūnijos specialistė Evelina Starikova, tel. (8 5) 211 2722, mob. 8 688 15 785, el. paštas evelina.starikova@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2022-05-16, 0.00 val., pabaiga 2022-05-18, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2022-05-23, 9.00 val., pabaiga 2022-05-26, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas ramune.abukauskiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.