Maironio g. 15-R1, Vilnius

Negyvenamoji patalpa – katilinė (unikalus numeris 1094-0223-9018:0014, 109,89 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo rūsyje, pažymėjimas plane 1A3p); Maironio g. 15-R1, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpos yra pastate, kuris yra nekilnojamoji kultūros vertybė – Namas (unikalus kodas – 10343). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Patalpose pažymėtose plane Nr. 20-15 ir 20-25 įrengtas Maironio g. 15 namo šilumos punktas, per patalpą eina šilumos tinklų magistraliniai (tranzitiniai vamzdynai). Per patalpą Nr. 20-26 praeina tranzitiniai dujotiekio vamzdynai į kitus pastatus. Patalpoje Nr. 20-18 sumontuota elektros skydinė. Naujasis patalpų savininkas privalės užtikrinti priėjimą prie šilumos punkto, šilumos tinklų magistralinių (tranzitinių vamzdynų), tranzitinių dujotiekio vamzdynų ir elektros skydinės inžinerines sistemas prižiūrinčioms ir aptarnaujančioms įmonėms ar jų atstovams, o esant galimybei iškelti elektros skydinę į bendro naudojimo patalpas. Vilniaus miesto savivaldybė neįsipareigoja atlaisvinti naudojamų patalpų.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 129179 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 1291 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 12917 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2023-03-08 11.00 val. ir 2023-03-15 11.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Janina Aleksiukienė, vyr. specialistė, tel. (8 5) 211 2206, el. paštas [email protected]

Registracijos pradžia 2023-03-20, 0.00 val., pabaiga 2023-02-22, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2023-03-27, 9.00 val., pabaiga 2023-03-28, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas [email protected].

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.