Piliakalnio g. 12-5, Vilnius

Butas (unikalus Nr. 4194-0318-3014:0005, 35,83 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name, pažymėtas plane 1A1p); Piliakalnio g. 12-5, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Pastatas Piliakalnio g. 12 yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Pilaitės dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 914) – Antra oficina (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36347).  Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkyba bei kitų  tatinių, esančių kultūros paveldo teritorijose, kultūros paveldo vietovėse, kultūros paveldo objektų ar vietovių apsaugos zonose statybos darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais teisės aktais.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 38667 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 386 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 3866 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2023-05-03 8.00 val. ir 2023-05-10 8.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Pilaitės seniūnijos specialistė Rūta Karčiauskienė, tel. (8 5) 211 2964, mob. 8 611 59056, el. paštas [email protected]

Registracijos pradžia 2023-05-15, 0.00 val., pabaiga 2023-05-17, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2023-05-22, 9.00 val., pabaiga 2023-05-23, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas [email protected].

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.