Šaltinių g. 8-9, Vilnius

Butas (unikalus Nr. 1094-0456-3010:0024, 63,91  kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo 3 aukšte, pažymėtas plane 1A3p); Šaltinių g. 8-9, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Gyvenamasis namas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas – 33653), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas – 25504) teritorijoje ir valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas – 16073) vizualinės apsaugos pozonio teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 161200 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 1612 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 16120 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2021-11-25 8.00 val. ir 2021-12-02 8.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Naujamiesčio seniūnijos specialistas Aurelijus Miškinis, tel. (8 5) 211 2903, mob.  8 686 46 490 , el. paštas aurelijus.miskinis@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2021-12-06, 0.00 val., pabaiga 2021-12-08, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2021-12-13, 9.00 val., pabaiga 2021-12-16, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Natalija Mešalkina, tel. (8 5) 211 2705, 211 2711, el. paštas natalija.mesalkina@vilnius.lt

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.