Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Tyzenhauzų g. 18, Vilnius

  VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ (toliau – turtas)

Ligoninės pastatas (unikalus numeris 1084-0000-3019, plotas 1198,11 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų, pažymėjimas plane 1D3p), ligoninės pastatas (unikalus numeris 1084-0000-3024, plotas 519,59  kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų, pažymėjimas plane 2D3/p, fiziškai pažeistas, likusi pastato dalis 73 proc.), vaistinės pastatas (unikalus numeris 1084-0000-3038, plotas 91,58 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 3E1p, fiziškai pažeistas, likusi pastato dalis 88 proc.), sandėlio pastatas (unikalus numeris 1084-0000-3040, užstatytas plotas 31,69 kv. m, pažymėjimas plane 4I1p), sandėlio pastatas (unikalus numeris 1084-0000-3051, užstatytas plotas 38,96 kv. m, pažymėjimas plane 5I1p) ir jiems priskirtas 0,8322 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0072:210); Tyzenhauzų g. 18, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Pastatas (unikalus Nr. 1084-0000-3019) yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Akių ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas – 36209) – Pirmas pastatas (unikalus kodas – 36211); Pastatas (unikalus Nr. 1084-0000-3024) yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Akių ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas – 36209) – Antras pastatas (unikalus kodas – 36212); Pastatas (unikalus Nr. 1084-0000-3038) yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Akių ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas – 36209) – Trečias pastatas (unikalus kodas – 36213); Sandėliai (unikalūs Nr. 1084-0000-3040, 1094-0000-3051), nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra nekilnojamosios kultūros  vertybės – Akių ligoninės statinių kompleksas (unikalus kodas –36209) teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

 1. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
 2. XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
 3. XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.
 4. IX – dujotiekių apsaugos zonos.
 5. VI – elektros linijų apsaugos zonos.
 6. I – ryšių linijų apsaugos zonos.
 7. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje.

Urbanistiniai architektūriniai apribojimai:

Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą kompleksas patenka į teritoriją, kuriai pažymėta funkcinė zona „Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“. Maksimalus aukštis iki 4a., maksimalus užstatymo intensyvumas gyvenamosios paskirties sklypams iki 0,8 (negyvenamosios paskirties iki 2,0). Kompleksas patenka į Senamiesčio buferinę apsaugos zoną.

Žemės servitutai: 1. Kelio servitutas (tarnaujantis) – teisė eiti ir važiuoti transporto priemonėms bet kuriuo paros metu 195 kv. m plotu, plane pažymėtu skaičiais 1, 45, 46, 11.

 1. Kelio servitutas (tarnaujantis) – teisė eiti ir važiuoti iki gretimo sklypo bei prie transformatorinės pastotės bet kuriuo paros metu 676 kv. m ploto sklypo dalimi,plane pažymėta linijomis ir skaičiais 35-37, 7-9, 38-44.

Kiti apribojimai:

 1. Išsaugoti sklype esančius vertingus medžius.
 2. Sklypo naudotojas privalo, esant reikalui, leisti pakloti per sklypą bendrojo naudojimo inžinerinius tinklus.
 3. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (XIX sk.). Tvarkant sklypą ir pastatą ruošiamos paminklotvarkos sąlygos.

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.

Pradinė pardavimo kaina – 2360989 €, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 939244 €, žemės sklypo parengimo išlaidos – 0 €, pastato (ų) pradinė pardavimo kaina – 1421745 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 23609 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 236098 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2019-01-08 10.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Jolanta Grotus, vyr. specialistė, tel. (8 5) 211 2182, el. paštas jolanta.grotus@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2019-01-14, 0.00 val., pabaiga 2019-01-16, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2019-01-21, 9.00 val., pabaiga 2019-01-24, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 25 dienas, o žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtojais sudaro valstybės įmonė Turto bankas, bei už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės departamento Sutarčių skyriaus vedėjas Mantas Gindrėnas, tel. (8 5) 211 2005.